Van de bestuurstafel - augustus 2015

Van de bestuurstafel - augustus 2015

21 augustus 2015 21:00


De vakantie nadert zijn einde en steeds meer teams zijn begonnen aan het nieuwe seizoen. Als bestuur zijn we deze week weer voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben met name met elkaar gesproken over de start van dit seizoen, de ALV en de toekomstige verhuizing van onze accommodatie.

ALV – 28 september 2015

De Algemene ledenvergadering wordt dit jaar op maandag 28 september 2015 gehouden om 20:00 uur.  Het belooft een bijzondere ledenvergadering te worden met maar liefst vijf kandidaten om toe te treden tot het bestuur en de onderstaande onderwerpen.

Zoals u verderop kunt lezen zullen er komend seizoen al belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de verhuizing van het complex.  Vanwege de ontwikkelingen willen wij een aantal uitgangspunten ter besluitvorming voor leggen en de leden om mandaat vragen (hoe) verder te gaan in het proces met de gemeente.

Daarnaast willen wij ons nieuwe beleid ten aanzien van vrijwilligerswerk ter besluitvorming voorleggen. Hierover is reeds voor de vakantie via de club website gecommuniceerd. In de voorbereiding op dit seizoen is het nog duidelijker geworden dat de huidige gang van zaken en het aantal vrijwilligers ontoereikend is. De inzet van alle leden is nodig om met elkaar te blijven genieten van onze club. Dat geldt des te meer met een verhuizing van het complex in het vooruitzicht. Meer informatie over de opzet en uitrol volgt begin september.

Verhuizing complex

Het is alweer bijna een jaar geleden dat het eerste gesprek heeft plaatsgevonden over de verhuizing van ons complex. Er hebben sindsdien de nodige gesprekken plaats gevonden en voor zover mogelijk hebben wij via deze rubriek en het patatoverleg informatie gedeeld en input opgehaald.

 Er ligt nu een ontwikkelrichting ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het uitgangspunt daarbij is een volledige verhuizing van het complex in 2017/2018. De geprojecteerde ruimte is op deze afbeelding te zien. Uitgangspunt is een complex met twee kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld en een nieuw, modern clubgebouw. Verder hebben wij onder andere aangegeven dat het voor ons belangrijk is:

-      dat het nieuwe clubgebouw centraal is gelegen;

-      ruimte voor speelgelegenheid biedt voor de jongere kinderen;

-      bereikbaarheid vanuit de Weide 1 en 2 behouden blijft, ook tijdens bouw Weide 2;

-      ruimte biedt aan een terras dat zicht heeft op meerdere velden.

We zijn nog in gesprek met de gemeente om o.a. op basis van deze randvoorwaarden een 1e schetsontwerp te maken. Ons voornemen is om tijdens de ALV dit 1e schetsontwerp met deze uitgangspunten ter besluitvorming als ontwikkelingsrichting voor te leggen . Verder willen wij dan mandaat vragen om dit schetsontwerp op basis van de reacties tijdens de ALV verder uit te werken. Het doel is uiteindelijk om in het eerste kwartaal van 2016 een ruimtelijk ontwerp te presenteren waar wij als vereniging volledig achter staan.

Vragen, opmerkingen, ideeën? Laat het ons weten!

Als u of jij vragen, opmerkingen, ideeën hebt of iets anders wilt delen, laat het ons vooral weten. Het handigste is om een mailtje naar ons te sturen via info@svmeerkerk.nl.  Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken op het voetbalveld. Elke zaterdagmiddag dat er officiële wedstrijden zijn is een bestuurslid of een commissielid aanwezig in de bestuurskamer vanaf half 1.

Sportieve groeten,

Het bestuur 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!