Lid worden... - SV Meerkerk

Lid worden...

Lid worden...

 
Met behulp van het inschrijfformulier meldt u zich aan als lid. Onderaan staan de diverse vormen van lidmaatschap en de daarbij behorende hoogte van de contributie. De leeftijd op 1 juli van het kalenderjaar is bepalend.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u tevens de penningmeester machtiging tot incasso van de bij het lidmaatschap behorende contributie.

Indien er sprake is van inschrijving van een jeugdlid gedurende het reeds lopende seizoen, bestaat de kans dat het jeugdlid geen wedstrijden meer kan spelen vanwege overvolle teams. Trainingen kunnen wel gewoon worden bijgewoond.

Download hier uw
inschrijfformulier.  
Deze graag in de bestuurskamer inleveren of mailen naar ledenadministratie@svmeerkerk.nl

Wijziging(en) in uw gegevens

Meldt deze direct. U kunt daarbij gebruik maken van het wijzigingsformulier.

Betreft het wijzigingen in het adres dan kan dit via de mail ledenadministratie@svmeerkerk.nl 

Download hier uw wijzigingsformulier


Opzeggen lidmaatschap

Dit kan alleen schriftelijk en ondertekend via onderstaand adres.
De opzegging gaat pas in per het eerst volgende kwartaal (voorbeeld u zegt op per 12 oktober; dit betekent dat de contributie doorloopt tot 1 januari).

Opzeggen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Datum van ontvangst van de opzeggingsbrief is bepalend. U ontvangt altijd schriftelijk een bevestiging van de opzegging.SV Meerkerk
Postbus 43

4230 BA MEERKERK

 

Contributie per maand

Leden 18 jaar en ouder 15,50 euro
Leden 13 t/m 17 jaar 10,75 euro
Leden t/m 12 jaar 9,50 euro
Rustende leden 6,00 euro
Leden 65+ 6,00 euro

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!